• ef@fsm.edu.tr
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Edebiyat Fakültesi Dekanın Mesajı

Uzun bir tarihî geçmişin, köklü bir kültür ve medeniyet birikiminin ifade imkânlarına sahip olan Türk dil, sanat ve düşüncesi; toplumsal ve kişisel çerçeveli yaşanmışlıklar; olaylar, olgular ve şahsiyetler temel çalışma alanımızı oluşturmaktadır. Bilimsel yöntemleri de kullanarak tüm bu verilerin tarihî, edebi, sosyolojik ve psikolojik bağlamlarının ortaya konulması Fakültemizin ana hedefidir. Bunu yaparken hem Doğuya hem de Batıya bakmak; öz değerlerimizin insanlık mirasının neresinde durduğunu anlamaya çalışmak; bunun için Batı ve Doğu dil ve kültürlerine ait birikimlerle paralel ilerleyen karşılaştırmalı bir yaklaşım bilincini sürekli uyanık tutmak ilkelerimizdendir.

Eğitimde bilgiyi elde etmek kadar, yorum gücüne sahip yaratıcı bireylerin yetiştirilmesi de mutlaka ulaşmayı istediğimiz hedefler arasındadır. Bunun için teorinin yanı sıra uygulamaya da yer vermek, böylece uluslar arası camiada söz sahibi, entelektüel kişiliği oluşmuş, düşünme, mukayese ve eleştirme gücü gelişmiş bireyler yetiştirmek misyonumuzdur. Gerekli teknik donanımın kullanıldığı bilimsel ortamlar; donanım sahibi kadrolar hizmet vermeyi sürdürmektedir.


                                                                                                                 Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
                                                                                                                  Edebiyat Fakültesi Dekan V.

DUYURU