• ef@fsm.edu.tr


1

E1.FR-006

İntı̇bak Formu

2

E1.FR-007

Ders Bilgi Formu

3

E1.FR-009

Lisans Müfredat Formu

4

E1.FR-010

Açılacak Ders Lı̇stesı̇ Formu

5

E1.FR-011

Ders Program Formu

6

E1.FR-012

Ders İçerikleri Formu

7

E1.FR-013

Course Contents-Ders İçerikleri Formu (İngilizce)

8

E1.FR-021

Sınav Tutanağı

9

E1.FR-022

Ders Evrakları Teslı̇m Tutanağı

10 E1.FR-248

Uzaktan Eğitim Ders Sınav Evrakları Teslim Tutanağı

11

E1.FR-023

Sınav Kâğıdı İmha Tutanağı

12

E1.FR-060

Sınav Program Formu

13

E1.FR-062

Ders Telafisi Talep Formu

14

E1.FR-160

Disiplin Tutanağı

15

E1.FR-161

Soruşturma Komisyonu Toplantı Tutanağı

16

E1.FR-162

İfade Daveti Talep Formu

17

E1.FR-163

Disiplin Durum Bildirimi Talep Formu

18

E1.FR-164

Yazılı İfade Formu

19

E1.FR-165

Yazılı Savunma Formu

20

E1.FR-166

Disiplin Soruşturması Ek Süre Talep Formu

21

E1.FR-167

Soruşturma Raporu

22

E1.FR-168

Disiplin Soruşturması Dizi Pusulası

23

E1.FR-169

Soruşturma Dosyası Teslim Tutanağı

24

E1.FR-170

Disiplin Soruşturması Kararı

25

E1.FR-171

Disiplin Cezası Tebligatı

26

E1.FR-172

Ek Süre Talebi Sonuç Formu

27

E1.FR-180

Akademik Personel Ders Bilgi Formu

28

E1.FR-182

Kontenjan Hazırlama Formu

29

E1.FR-203

Toplantı Gündemi

30

E1.FR-204

Kurul Kararı

31

E1.FR-205

Karar Örneği

32

E1.FR-208

Katılım İmza Formu

33

E1.FR-209

Akademik Kurul Toplantı Tutanağı

34

E1.FR-241

Bölüm-Program Haftalık Ders Yükü Çizelgesi

35

E1.FR-242

Tam Zamanlı Akademik Personel Haftalık Ders Yükü Çizelgesi

36

İ1.FR-301

Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu

37

İ0.FR-245

Akademik Personel (Kısmi Zamanlı) Kayıt Formu

38

İ0.FR-259

Personel İlişik Kesme Formu

39

İ0-FR-243

Akademik Personel Yıllık İzin Talep Formu

40

İ0-FR-242

Akademik Personel Mazeret İzni Talep Formu

41

İ0-FR-248

Akademik Personel Toplantı Ve Bilimsel Etkinliklere Katılım Formu

42

İ0-FR-232

İdari Personel Yıllık İzin Talep Formu

43

İ0-FR-233

İdari Personel Mazeret İzni Talep Formu

44

İ0-FR-234

İdari Personel Toplantı Ve Bilimsel Etkinliklere Katılım Formu

45

İ0-FR-249

Bilimsel Etkinlik Ücret Talep Dilekçesi