FSMVÜ | Edebiyat Fakültesi
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Edebiyat Fakültesi
YÖK ATLAS
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)
Türk Dili ve Edebiyatı (% 50 İndirim)
Tarih
Tarih (Burslu)
Tarih (% 50 İndirim)
Psikoloji
Psikoloji (Burslu)
Psikoloji (% 50 İndirim)
Psikoloji (% 25 İndirim)
Bilim Tarihi (Burslu)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Sîreti Sûrette Görmek Çalıştayı-III
Sîreti Sûrette Görmek Çalıştayı-III

Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İs­tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi işbirliği ile Hz. Peygamber’in sa­nat ve edebiyat formlarıyla anlatımı me­selesini kapsamlı bir şekilde ve disiplinle­rarası bir perspektifle tartışmaya açmayı hedefleyen bir proje hayata geçirildi. “Sîre­ti Sûrette Görmek” üst başlığıyla düzenlen­meye başlanan bir dizi çalıştayda edebiyat­tan sinemaya, klasik sanatlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimleri masaya yatırılıyor. İki yıllık bir süre içeri­sinde farklı sahalar ve temalara odaklanan çeşitli toplantılar ile tamamlanması plan­lanan projede bir taraftan örnekler üze­rinden eleştirel durum değerlendirmesi yapılırken bir taraftan da yapıcı teklifler sunulması amaçlanmakta. Bu bağlamda 29 Kasım 2017’de “Hz. Peygamber’i Kurmaca Dünyada Yazmak” başlığıyla düzenlenen ilk toplantıda roman ve öykü gibi modern ede­bî türler ile siyer yazıcılığı arasındaki ilişki ele alınırken 11 Nisan 2018’de “Modern Şiirde Hz. Peygamber’i Söylemek” temasıy­la tertiplenen ikinci çalıştayda modern şii­rin imkânları üzerinde duruldu. Bu üçüncü programda da sinema ile görsel sanatlara yoğunlaşılacak. Çalıştaylarda sunulan teb­liğler ve müzakereler ise Meridyen Derneği tarafından kitaplaştırılarak yayımlanacak.

Sîreti Sûrette Görmek Çalıştayı-III program akışı için tıklayınız. 

Etkinlik Türü : Sempozyum
Yer : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası
Tarih : 25 Ekim 2018
Saat : 09.30


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi